تقویم آزمون TOEFL - تاریخهای امتحان تافل سال 1393 2014 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

 

توجه:

تاریخهای آزمون در این سایت روزانه به روز رسانی می گردد ولی با توجه به اینکه تاریخها لحظهای تغییر می کنند، لطفا جهت مطلع شدن از آخرین تاریخها جهت ثبت نام به سایت www.ets.org مراجعه نمایید.

 

لیست تاریخهای موجود برای ثبت نام آزمون تافل در ایران:

City Testing Format Fee Test Dates
Amol iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190

Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Isfahan iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jun 29, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Orumieh iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014

Shiraz iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 27, 2014
Tabriz iBT $190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sun., Sep 14, 2014

Tehran iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jun 29, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014
Zanjan
iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jun 29, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Jiroft iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Kerman iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jun 29, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014
Mashhad iBT $190
$190
$190
$190
$190
$190
$190
Sat., Jun 28, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 27, 2014

 

 

لیست تاریخهای موجود برای ثبت نام آزمون تافل در ترکیه:

City Testing Format Fee Test Dates
Ankara Internet-based Test $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
Fri., Jul 11, 2014
Sat., Jul 26, 2014
Sat., Aug 09, 2014
Fri., Aug 22, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 06, 2014
Sat., Sep 13, 2014
Fri., Sep 19, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Istanbul Internet-based Test $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
Fri., Jul 11, 2014
Sat., Jul 26, 2014
Sat., Aug 09, 2014
Fri., Aug 22, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 06, 2014
Sat., Sep 13, 2014
Fri., Sep 19, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Izmir Internet-based Test $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
Fri., Jul 11, 2014
Sat., Aug 09, 2014
Fri., Aug 22, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 06, 2014
Sat., Sep 13, 2014
Fri., Sep 19, 2014
Sat., Sep 27, 2014
Antalya Internet-based Test $185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185
$185

Fri., Jul 11, 2014
Sat., Jul 26, 2014
Sat., Aug 09, 2014
Fri., Aug 22, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sat., Sep 06, 2014
Sat., Sep 13, 2014
Fri., Sep 19, 2014
Sat., Sep 27, 2014

 

 

لیست تاریخهای موجود برای ثبت نام آزمون تافل در امارات:

City Testing Format Fee Test Dates
Abu Dhabi Internet-based Test $220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014

Dubai Internet-based Test $220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220
$220

Sat., Jun 28, 2014
Sun., Jun 29, 2014
Sun., Jul 06, 2014
Sat., Jul 12, 2014
Sat., Aug 16, 2014
Sat., Aug 23, 2014
Sat., Aug 30, 2014
Sun., Sep 14, 2014
Sat., Sep 27, 2014

آخرین بروز رسانی در سه شنبه, 03 تیر 1393 ساعت 05:49
 

نظر سنجی

تا کنون در کدام آزمون شرکت کرده اید؟
 

سایر خدمات