تا کنون در کدام آزمون شرکت کرده اید؟

تا کنون در کدام آزمون شرکت کرده اید؟
آزمون IELTS
971  32%
آزمون TOEFL pBT
620  20.4%
آزمون TOEFL iBT
543  17.9%
آزمون MCHE
368  12.1%
آزمون TOLIMO
296  9.8%
آزمون GRE
190  6.3%
آزمون GMAT
42  1.4%

تعداد آرا  :  3035
اولین رای  :  سه شنبه, 29 بهمن 1387 ساعت 12:15
آخرین رای  :  جمعه, 31 فروردین 1397 ساعت 12:11

نظر سنجی

تا کنون در کدام آزمون شرکت کرده اید؟
 

سایر خدمات